- Stigmatiserende regelverk

Alle homofile er utestengt fra å være blodgivere. Regelen skal sikre at blod fra mennesker med såkalt risikoadferd holdes ute av blodbankene.
- Stigmatiserende, mener likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

Flere ungdomspartier griper nå fatt i denne regelen som oppleves svært stigmatiserende, og mener det er på tide med en revurdering.

Hensikten med reglene fra Helsedirektoratet, er å redusere smittefaren ved blodoverføring samt gi mottakeren en følelse av trygghet.

– Dette er stigmatiserende. Homofile blir indirekte stemplet som smittebærere med en slik regel, sier Ørstavik, og understreker viktigheten av å veie effektiv administrasjon av de som melder seg som blodgivere, opp mot behovet for mer blod samt ikke minst stigmatiseringen av en hel gruppe.

Individuell vurdering av homofile kandidater vil kunne tilføre sårt trengte blodgivere.

– Det er åpenbart behov for en diskusjon rundt hvem som får være blodgivere. Jeg vil berømme ungdomspartiene som løfter dette frem, legger Ørstavik til.

I tillegg til homofile, finner vi blant de som ikke får gi blod personer som - kommer fra land sør for Sahara, har misbrukt narkotiske stoffer i sprøyter, jobber som prostituerte eller har kroniske sykdommer.  Det er også seks måneders karantenetid blant annet for personer som har byttet seksualpartner, har tatovert seg, fått piercing eller har oppholdt seg i land med infeksjonssykdommer.