Det finnes mange gode grunner til å fortsette kampen for likestilling mellom kvinner og menn. Vi gir deg noen av dem.

Visste du at…

  • vold og trakassering av kvinner og jenter er et omfattende problem? Hvert år voldtas mellom 8000 og 16.000 kvinner i Norge. Bare én av ti anmeldte voldtekter ender med domfellelse.
  • kvinners og menns arbeid verdsettes ulikt? Lønnsforskjellen på 15 prosent mellom menn og kvinner har vært så å si uendret de siste 30 årene.
  • menn forskjellsbehandles når de vil ta ut foreldrepermisjon? Om lag 6000 fedre har ingen rett til å ta ut permisjon, og fire av fem fedre som jobber i privat sektor får ikke betalt omsorgspermisjon de to ukene etter at barnet er født.
  • vi fortsatt finner langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner i politikk, næringsliv og forskning? Bare om lag hver femte ordfører og hver femte professor er kvinne, og bare en av ti børsnoterte selskaper har kvinnelig styreleder.
  • det norske arbeidsmarkedet er et av de mest kjønnsdelte i Europa? Mer enn hver tredje kvinne jobber i næringer med ekstremt ujevn kjønnsbalanse. Tre av fire ledere er menn.
  • ni av ti minstepensjonister er kvinner? Kvinner som arbeider deltid gjennom yrkeslivet, taper stort på dette når pensjonen skal regnes ut.
  • diskriminering av gravide og personer i foreldrepermisjon er stadig et av de områdene ombudet mottar flest henvendelser om?
  • 40 prosent kvinner og 14 prosent menn jobber deltid? Mange kvinner ønsker seg større stilling og jobber såkalt ufrivillig deltid.

Kilde: SSB, Kvinner i forskning, Voldtektsutvalget, SaLDO 2010, BLD, Aftenposten.