- Ikke bare far som slår

LDO er kritisk til at en brosjyre fra regjeringen forsterker stereotypien av far som overgriper og mor som offer i familievold-saker.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget et informasjonshefte til dommere, advokater og sakkyndige i barnefordelingssaker der det er påstander om vold.

I teksten brukes nøytrale begreper, som offer, overgriper, og partner, men alle eksemplene viser til far som overgriper og mor som offer. I tillegg sier heftet svært lite om barn som ofre for mors vold.

- Vi vet at flere kvinner enn menn er ofre for partnervold, men dette gir likvel en uehldig og stereotyp fremstilling av hvem som er overgriper og hvem som er offer, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Vi merker oss innspillene fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, og vil ta dem med oss ved en eventuell revidering av brosjyren, skriver departementet i sitt svar til LDO.

Les brevet til departementet her.

Les departementets svar her.

Les mer om vold i nære relasjoner på våre temasider.