Likestilling = frihet

– Likestilling har gitt menn mulighet til å være mann på mange ulike måter. Før var maskulinitet knyttet til å mekke bil og tjene penger. I dag blir bleieskift og omsorg også sett på som maskulint, sier likestillings - og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I forrige uke snakket hun med Knut Oftung, mannsforsker og seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, om den siste tidens debatt om likestilling og den nye mannsrollen.

Den nye mannsrollen

- Jeg synes det har kommet opp mange interessante problemstillinger knyttet til hva likestilling gjør med mannen og hans selvoppfattelse. De aller fleste menn er glade for mer likestilling. Det har gitt dem større valgfrihet og et mer fullverdig liv med bedre kontakt med barn og familie. Samtidig har det oppstått dilemmaer og utfordringer som det er viktig at vi tar tak i, sier Oftung.

Ørstavik er enig. Hun er ofte i kontakt med menn som opplever utfordringer knyttet til de nye forventningene til mannen.

- Mange menn opplever, på samme måte som mange kvinner, en drakamp mellom å skulle være gode arbeidstakere og gode foreldre. Og kanskje er dette forventningspresset enda mer utfordrende for en del menn. Det er nok for eksempel mer legitimt for kvinner å snakke med arbeidsgiveren sin om hvordan man får god balanse mellom jobb og fritid, enn det er for menn. I mange bransjer er det fortsatt forventet at mannen skal ha all oppmerksomhet på jobb, til enhver tid. Og mange forteller at det ikke er akseptert på deres arbeidsplass at de tar ut foreldrepermisjon, sier Ørstavik.

Menn som hater kvinner

I debatten har det også kommet frem at det finnes en gruppe sinte menn, som protesterer mot likestilling og som bruker blogger og debattforum til å fremstiller likestilling som en konspirasjon mot menn.

- Denne gruppen er et lite mindretall, og det er som Marte Michelet  så fint skriver i Dagbladet, viktig at vi ikke gjør den ekstreme mannsbevegelsen til talsmenn for alle som strever med den nye mannsrollen, sier Ørstavik.

Oftung understreker at denne typen reaksjoner på samfunnsendringer ikke er noe nytt.

- Forskning og politisk analyse viser at endringer der nye grupper inkluderes og får grunnleggende liberale rettigheter er provoserende for noen. Det ser vi i ethvert samfunn der grunnvilkårene for posisjoner og makt endrer seg, sier Oftung.  

Mer likestilling, for flere

Oftung og Ørstavik ønsker mer diskusjon om hva likestilling betyr for hverdagslivet til folk.

- En så stor samfunnsendring som likestillingsprosjektet er i Norge trenger en samfunnsmessig selvrefleksjon i forhold til både kvinners og menns roller.  Jeg tror det er mye å hente på å spørre, utfordre og provosere kvinner og menn på hvordan de vil leve og ordne sin hverdag. Det vet vi for lite om, sier Oftung. 

Ørstavik er enig i at vi må ha en samtale om hvordan vi gjør likestillingsprosjektet enda bedre, men understreker at spørsmålet ikke er om likestilling har gått for langt.

- Som jeg skrev i bloggen Signert Sunniva fredag reagerer jeg når noen sier at likestillingsprosjektet har gått for langt. Det er ingen vei tilbake. Vi kan ikke ta fra kvinner rettigheter som økonomisk uavhengighet, mulighet til å ta utdanning og gjøre karriere, sier hun.

- Jeg er ombud både for kvinner og menn, og får mange henvendelser fra menn som ikke føler seg likestilte og som opplever diskriminering. Diskusjonen må handle om hvordan vi får til mer likestilling, for flere, avslutter Ørstavik.