Likestilling på jobben – fra teori til praksis

Rønnaug Mathiassen Retterås veileder arbeidsgivere, arbeidstakere og jobbsøkere om lønn, arbeidsmiljø, religion på jobben, foreldrepermisjon og mye mer.

- Likestilling og anti-diskriminering i arbeidslivet handler om god personalpolitikk. Arbeidstakere og jobbsøkere i forskjellige livssituasjoner har ulike behov. Arbeidsgivere må ha en personalpolitikk som tar hensyn til det mangfoldet, sier Retterås.
Hun trekker for eksempel frem at morgenmøter hver dag kl. åtte kan være vanskelig for småbarnsforeldre og for ansatte som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger litt ekstra tid om morgenen.

- Forenklet kan man si at jobben min er å hjelpe arbeidsgivere med å avteorisere likestillingsarbeid og omdanne det til praksis, sier Retterås.

Retterås er statsviter og har jobbet i Likestillings- og diskrimineringsombudet i fem år. Mye av arbeidstiden hennes går med  til å veilede i og kontrollere arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt. Plikten er innført for å sikre et aktivt og systematisk likestillingsarbeid.

- Det handler ikke bare om  passivt å unngå å diskriminere, men å jobbe aktivt for likestilling. I forrige uke var jeg i veiledningsmøte med Kristiansand kommune. Da snakket vi om hvordan kommunens likestillingsredegjørelse kan brukes i det aktive arbeidet for å skape en mer likestilt arbeidsplass, sier Retterås.

Veiledning på nett

Retterås og hennes kolleger får mange spørsmål om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Det var bakgrunnen for at ombudet i februar lanserte egne veiledningssider for arbeidsliv. Retterås ledet arbeidet med å utvikle sidene.

- Her finner du informasjon om mye, for eksempel hvordan du skriver en god utlysningstekst, hvilke rettigheter du har som gravid og hvordan man skaper et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere til å bruke nettsidene. Vi får tilbakemeldinger om at nettsidene er et nyttig verktøy i arbeidet med å skape et inkluderende og likestilt arbeidsliv, avslutter Retterås.

Arbeidslivssidene: www.ldo.no/arbeidsliv

Lurer du på mer? Ta kontakt med oss på epost (post@ldo.no) eller telefon (23 15 73 00).