Menneskerettighetene gjelder også i fengsel

En fengselsstraff i Norge skal ikke føre til at grunnleggende menneskerettigheter krenkes.

Derfor er Marit Christensen på feil spor i VG onsdag. Hun skriver at muslimske innsatte går for langt når de krever alternativer til svinekjøtt, og hun mener at for muslimer som havner i fengsel får “å synde ved å spise norsk mat være en del av straffen”. Christensen tar dermed til ordet for å bryte én gruppe innsattes rettigheter.

Heldigvis er det slik i Norge at straff gis med utgangspunkt i en strafferamme, og selv når fengsel blir straffereaksjonen, skal ikke grunnleggende rettigheter fravikes. Den norske staten er forpliktet til å sikre innsatte rett til religionsutøvelse. Det er selvfølgelig noen forutsetninger knyttet til dette, blant annet at det ikke bryter med betingelsene av straffeutmålingen, eller utgjør en sikkerhetsfare for den innsatte selv eller andre. Men å spise mat som bryter med sin religiøse overbevisning, slik Christiansen skriver, er langt fra en slik forutsetning.

Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever diskrimineringslovverket. I tillegg fører vi tilsyn med at norske myndigheter overholder en rekke internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Det er derfor min jobb å si ifra hvis norske fengsler ikke tilrettelegger for muslimer og andre minoriteter. Det skal være et alternativ til svinekjøtt under middagen. Jødiske innsatte skal få servert mat som er kosher, på samme måte som allergikere skal få mat tilpasset sine behov.  

Retten til fri religionsutøvelse handler ikke om snillisme, slik Christensen skriver. Det handler om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter – de kan aldri fravikes.

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.

Innlegget stor på trykk i VG lørdag 15. september.