Økt rettssikkerhet for barn

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter i all hovedsak alle endringsforslag som bidrar til å øke barns
rettsikkerhet i saker med volds- og overgrepsproblematikk.

For å kunne sikre gode resultater i praksis, ber LDO regjeringen blant annet om følgende: Det må etableres mekanismer som sikrer tilstrekkelig kompetanse om vold i nære relasjoner generelt, og hvordan dette er for barn spesielt.