Ønsker Thorkildsen velkommen

Fredag ble Inga Marte Thorkildsen utnevnt som ny barne-, likestillings- og inkluderingsminister av Kongen i statsråd. Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker henne velkommen til et viktig og spennende arbeidsområde.

- Statsråden overtar et felt med store utfordringer. Det er stillstand på flere viktige likestillingsarenaer og mange opplever diskriminering hver dag. Jobbsøkere med utenlandsk navn blir ikke kalt inn til intervju. Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir stengt ute av viktige samfunnsområder. Samehets, homofobi, islamofobi og andre ekstreme ytringer får stadig plass i den offentlige debatten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Samtidig er det mye positivt på gang. Likestillingsutvalgets “Struktur for likestilling” oppfordrer til et krafttak for likestilling, som vi tror kan løse mange av utfordringene vi står overfor. Vi håper Thorkildsen følger opp utvalgets anbefalinger, sier Ørstavik.

Ørstavik understreker at kampen for et likestilt samfunn må skje på alle områder. Diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, alder og seksuell orientering må bekjempes samtidig.

Takker Lysbakken

Ombudet benytter også anledningen til å oppsummere Audun Lysbakkens tid som barne,- likestillings- og inkluderingsminister.

- Lysbakken har tatt viktige initiativ på likestillingsområdet. Han startet en nytenkning av fremtidens likestillingsstruktur i Norge gjennom Likestillingsutvalget. I tillegg satte han papparollen på dagsorden og gjorde forbedringer i barselspermisjonsordningen, sier Ørstavik.

- Vi ønsker flere endringer for at mor og far skal bli likeverdige omsorgspersoner. Det gleder vi oss til å snakke med den nye ministeren om, avslutter Ørstavik. 

Les mer:

LDOs høringsuttalelse til Struktur for likestilling.

Likestillingsmyten felt av FN.