På utveksling fra Island

Ingibjørg Eliasdottir mener de nordiske landene kan lære mye av hverandre når det gjelder likestillingsarbeid. Frem til oktober skal hun dele erfaringer med oss i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Norge og Island står overfor mange av de samme utfordringene, for eksempel den kjønnsdelte arbeidsmarked og uliklønn, og kan lære av hverandre og dele erfaringer, sier Ingibjørg Eliasdottir (44).

Hun arbeider som jurist ved Senter for likestilling mellom kjønnene på Island. I to måneder skal hun være i avdeling for lov og rettigheter i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Jeg er den eneste juristen på likestillingssenteret, og derfor er det viktig for meg å treffe andre jurister som jobber med det samme, sier hun.

Ulike roller

- Det er både forskjeller og likheter mellom det islandske likestillingssenteret og LDO. Våre hovedoppgaver er kunnskapsdeling, rettighetsinformasjon og tilsyn med at virksomheter overholder kravet om å lage handlingsplan for likestilling, forteller hun.

- Vi hjelper også enkeltpersoner med å klage til vår likestillingsnemnd hvis de opplever diskriminering.

Viktig møtepunkt

Årlig møtes de nordiske ombudene for å utveksle erfaringer, og å diskutere utfordrende saker. Eliasdottir har derfor truffet ombud Sunniva Ørstavik før, og diskutert viktigheten av et nordisk samarbeid.  

- Nå leser jeg meg opp på likestillingsutvalgets utredning, på lovpraksis og uttalelser ombudet har kommet med, sier Eliasdottir.  

Sunniva Ørstavik deltar på nordisk ombudsmøte i København i begynnelsen av september. Her kan du lese mer om fjorårets ombudstreff i Oslo.