Regjeringen somler

- Nå må regjeringen sikre at nye informasjons- og kommunikasjonsløsninger lages på en slik måte at alle kan bruke dem. De må få fortgang i arbeidet med å gjøre den tre år gamle diskriminerings- og tilgjengelighetsloven helt ferdig, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) trådte i kraft i januar 2009. Den sier blant annet at nye IKT-løsninger, som retter seg mot allmennheten skal være universelt utformet, det vil si at alle, uansett funksjonsevne, kan bruke dem.

Forutsetningen er at forskrifter for universell utforming av IKT er på plass. I dag er det uklart hvilke krav som gjelder til universell utforming av IKT, og det er dette en forskrift, som er en presisering av loven, skal ivareta.

- Vi skriver nå oktober 2012 og forskriftene har ennå ikke kommet. Det hindrer oss i effektiv lovhåndheving på dette området. I dag må vi ettergå løsninger som allerede er kjøpt, tatt i bruk og utviklet. Målet må være at utviklere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi lager løsninger som er tilgjengelige for alle med én gang, sier Ørstavik.

Ekskluderer

Fordi vi alle er så avhengige av IKT-løsninger hver dag, virker utilgjengelige løsninger ekskluderende. Noen mister den fordelen flertallet har fått gjennom tilgang på IKT, og de opplever utestengelse på viktige samfunnsområder. Som for eksempel fra å bruke nettbank, eller fra å bestille ferien på nett.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier at manglende universell utforming av fysiske forhold, herunder IKT, er diskriminering. Det fører til at Likestillings- og diskrimineringsombudet får en god del saker på dette.

- Manglende universell utforming av IKT er et stort problem for mange. Vi behandlersaker fortløpende med det lovverket vi har til rådighet, sier hun.

Nettbestilling til besvær

Å bestille reise på nett er noe mange tar for gitt. Nettsiden til flyselskapet Norwegian var tidligere slik at det var umulig for rullestolbrukere, synshemmede og andre som måtte registrere assistansebehov. Dette har selskapet ryddet opp i, etter dialog med ombudet.

Konkurrenten SAS jobber med å finne en løsning på problemer de har med datovelgeren på nettsiden. En detalj for noen, for andre skaper det store problemer.

- Tenk deg at du ikke kan bestille ferietur for familien eller en jobbreise på nett, men er nødt til å sitte i telefonkø for å få billett. Eller du risikerer å bestille på feil dato eller til feil pris, eller du må ha hjelp av kollegaer og familie, fordi nettsiden ikke er godt nok bygget opp. Sånn kan vi ikke ha det sier Ørstavik.

Kommer alle til gode

Praktiske og tilgjengelige IKT-løsninger kommer alle til gode. Hvem som helst kan oppleve teknologi som utfordrende.

- Jeg har nettopp fått ny telefon. Bare det å skulle lære seg den var en utfordring for meg, men det trenger jeg heldigvis ikke å gjøre så ofte. Samtidig vet jeg at mange møter slike utfordringer hver eneste dag. Det gjør inntrykk, sier Ørstavik.