Rydda opp etter refs frå ombodet

Nettstaden til Norwegian var slik at det var umogleg for rullestolbrukarar, synshemma og andre som måtte registrere assistansebehov å bestille flyreise på nett. Etter kritikk frå ombodet endra flyselskapet bestillingsrutinane då dei lanserte nye nettsider i juni.

- Den nye nettstaden fungerer mykje betre. No er nettstaden tilgjengeleg også for dei med assistansebehov, seier Marte Bauge, som er saksbehandlar for Norwegian-saka i ombodet.
Bauge fortel at problemet med den gamle nettstaden var at det var vanskeleg å registrere assistansebehov, for eksempel når ein treng å ha med rullestol, førarhund eller assistent på flyreisa.

- Resultatet var at folk med nedsett funksjonsevne måtte sitje i lange telefonkøar for å få bestilt flyreise. Dei ble derfor dårlegare stilt enn andre kundar og det er diskriminering, seier Bauge.

I eit møte med Norwegian, Blindeforbundet og Funka Nu i februar blei ulike løysningar diskutert, og Norwegian var klare på at dei ville gjere noko med problemet. I juni blei den nye nettstaden lansert.

- Vi har fått fleire til å teste nettstaden og tilbakemeldingane er gode. Den er mykje betre tilrettelagt no, seier Bauge.

Bauge har spesialkompetanse på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og ho fortel at utsegn frå ombodet ofte gjer resultat.

- Ja, vi ser ofte at det nytter å seie i frå om diskriminering. Dersom du tek kontakt med oss vil du få rettleiing i kva du kan gjere. Vi kan behandle saka, og komme med ein utsegn om det har skjedd diskriminering eller ikkje, avsluttar Bauge.