Samer diskrimineres hver dag

Tromsø må sette arbeid mot diskriminering av samer på den politiske agendaen. Det er en av konklusjonene etter et fagmøte arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombudet torsdag 8. november.

Fagmøtet skapte stort engasjement blant tilhørerne og belyste konsekvensene av at samer diskrimineres i Norge i dag. Mange inspirerende ildsjeler sto på podiet i Verdensteateret i Tromsø.

Blant høydepunktene var Eli Anne Nystad som modig fortalte om hvordan det var å bli forsøkt påtent på et utested i Trondheim for få uker siden, fordi hun er same.

To unge studenter Kajsa Kemi Gjerpe og Sigrid Agnethe Hansen ga et innsiktsfullt bilde av hvordan det er å være ung same i Tromsø i dag. Dette bildet vitner om at Tromsø ikke alltid er en raus og inkluderende by.

I kjølvannet av disse innleggene oppstod diskusjoner rundt det at den samiske befolkningen opplever liten politisk vilje til å gripe fatt i diskrimineringen samer står i hver dag.

Studentene utfordret venstrebyråd i Tromsø, Jonas Eilersen, som var til stede, til å være mer lydhør overfor de samiske utfordringene.

Bruk ombudet

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er på Høstturné for likestilling og mot diskriminering i hele Norge, og hun ledet debatten. Ørstavik understrekte viktigheten av at samer som opplever diskriminering bruker ombudet. Hun fortalte at det er et gap mellom antall samer som opplever diskriminering, og de sakene som havner på ombudets pult.

− Bruk meg, oppfordrer Sunniva Ørstavik.

Bred dekning i pressen, på radio og tv viser at dette viktige temaet engasjerer!

Se bilder fra møtet i Tromsø på ombudets Facebook-sider.