Ser på likelønnsforslag

Torsdag presenterte statsråd Inga Marte Thorkildsen et lovforslag som skal gi arbeidsgivere plikt til å føre lønnsstatistikk fordelt på kjønn.

- Jeg ser frem til å gi våre kommentarer til forslaget. Alle arbeidsgivere har allerede en lovpålagt plikt til å jobbe aktivt og systematisk for likestilling og mot diskriminering i virksomheten sin, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Les mer om dette systematisk likestillingsarbeid på våre arbeidslivssider.

- Viktig verktøy

- Dette vil bli et veldig viktig verktøy for kvinner, sa Thorkilsen til Dagsavisen torsdag.

Les mer om forslaget på departementets hjemmesider.