Søkelys på voldtekt

Filmen “90 minutter”, boken “Bak lukkete dører” og historier om henleggelser av saker, har løftet vold og voldtekt frem i lyset i det siste. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er glad for at Likestillingsutvalget tar opp utfordringene i sin utredning.

- Voldtekt er en av ulikestillingens verste konsekvenser. Vi har lenge etterlyst tiltak fra norske myndigheter. Det er bra at Likestillingsutvalget setter på søkelyset på trakassering og voldtekt, og støtter mye av det vi har foreslått, sier Ørstavik.

Trakasseringskultur blant unge

Likestillingsutvalget viser at nedsettende bemerkninger knyttet til kjønn eller seksualitet et utbredt problem blant ungdom, både gutter og jenter. De trekker for eksempel fram en undersøkelse blant ungdom i Sør-Trøndelag der 48 prosent av jentene og 47 prosent av guttene oppgir å ha blitt utsatt for nedsettende bemerkninger knyttet til kjønn eller seksualitet. Ulike undersøkelser viser også at seksuell trakassering er et utbredt problem blant unge. I undersøkelsen fra Sør-Trøndelag forteller så mange som ti prosent av jentene at de har blitt tvunget til samleie eller munnsex mot sin vilje.

Likestillingsutvalget er opptatt av at forebygging av seksuell trakassering og forebygging av voldtekt henger sammen.

Holdningsarbeid mot ungdom

- Undersøkelsene Likestillingsutvalget trekker fram viser at det er store utfordringer i ungdomsmiljøer.  Holdningsarbeid er et viktig forebyggende tiltak. Vi vet at mange ungdom ikke vet hva voldtekt er og at det er en utbredt holdning blant ungdom at det ikke er viktig eller nødvendig at jenter samtykker til sex. Skolen er en viktig arena for å arbeide med disse holdningene, og vi har blant annet foreslått at voldtektsbestemmelsen og grensesetting må inn som en del av undervisningen, sier Ørstavik.

Likestillingsutvalget foreslår et landsdekkende tiårig program for forebygging og bekjemping av seksuell trakassering i skolen.
Ombudet understreker at vi trenger mer kunnskap om de grunnleggende årsakene til at seksualisert vold og trakassering fortsatt er en stor likestillingsutfordring.

Alvorlig diagnose fra Likestillingsutvalget

Utredningen til Likestillingsutvalget ble lagt frem i går og viser at Norge har store utfordringer på likestillingsområdet.

- Tilstanden er så alvorlig at de med makt og myndighet må ta store grep i likestillingspolitikken, sier Ørstavik.

Følg med på nettsidene for flere reaksjoner fra ombudet på den omfattende dokumentasjonen og tiltakene som er foreslått i utredningen.