Stopp diskriminering av romfolk

I dag 8. april er den internasjonale romfolkdagen. Likestillings- og diskrimineringsombudet forventer at norske myndigheter engasjerer seg for å få slutt på diskriminering av romfolk i Norge.

- Jeg er bekymret for situasjonen for romfolk i Norge. Den offentlige debatten handler i for stor grad om straff og hvordan norske myndigheter skal få dem ut av landet. Det vi bør diskutere er hvordan vi skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter til de som er her, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ombudet viser til at Norge gjennom Europarådets rammekonvensjon har forpliktet seg til å respektere dem som reiser som en del av sin tradisjon.

– Romfolk opplever sosial utestengning, diskriminering og trakassering. Det kan vi ikke finne oss i. Politikerne må ta ansvar og engasjere seg for å finne gode løsninger, sier Ørstavik.

Si ifra!

Ombudet oppfordrer romfolk som opplever diskriminering om å ta kontakt. Alle har rett på individuell vurdering etter diskrimineringsloven og hos ombudet kan enkeltpersoner få veiledning uten at det koster penger.

- Hos oss er det veiledere på jobb hver dag, som kan fortelle om dine rettigheter og hva du kan gjøre hvis du har opplevd diskriminering, avslutter Ørstavik.

Her er mer informasjon om romfolkets levevilkår i Europa: