Vil styrke arbeidet mot fordommer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har uttalt seg i spørsmålet om hvordan juryordningen bør være. LDO ønsker et styrket arbeid mot fordommer og feilaktige stereotypier.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har sett på hvordan en ny ordning kan ivareta Norges forpliktelser gjennom FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskvonvensjon.

Behovet for å bekjempe feilaktige stereotypier og fordommer er vesentlig i dette arbeidet. LDO er bekymret for feil i lovanvendelse og bevisdømmelse i voldtektssaker og saker hvor noen av partene har minoritetsbagrunn.

LDO ønsker krav om skriftlig begrunnelse for skyldspørsmålet, og krav til representasjon blant lekdommere slik at de speiler befolkningen. Videre bør også frifinnelser være omfattet av krav om begrunnelse.

Les høringssvaret her.