- Alvorlig og ulovlig

- Seksuell trakassering er et problem alle ledere må ta på alvor - også i idrettsmiljøer. Det innebærer blant annet godt innarbeidede rutiner for forebygging og varsling, sier Helene Jesnes, jurist i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Seksuell trakassering er ulovlig. Samtidig vet vi at mange unge jenter, opptil 30 prosent, opplever det, sier Jesnes.

Seksuell trakassering kan være både berøring og uønsket seksualisert ordbruk.

- Det er særlig alvorlig når det kommer fra en overordnet eller en leder, sier Jesnes.

Skjeve maktforhold

Trakassering har sammenheng med maktforhold og maktstrukturer. Ledelsen i organisasjoner og virksomheter plikter å hindre at det utvikler seg holdningsklimaer og sjargonger som kan virke støtende for noen og som gjør det vanskelig å si ifra.

- I idrettsmiljøer vil det ofte være et over- og underordningsforhold mellom trener og utøvere slik at noen handlinger lettere kan virke trakasserende. Man bør derfor være særlig oppmerksom på at trakassering kan oppstå i idrettsmiljøer. Det tar også Likestillingsutvalget opp i sin utredning, sier Jesnes.

Plikt til å forebygge

Ledere i virksomheter og organisasjoner har et stort ansvar til å sørge for godt innarbeidede rutiner som alle kjenner, det gjelder både forebygging, varsling og håndtering av tilfeller av seksuell trakassering.

Arbeidet mot trakassering er en del av det aktive arbeidet for likestilling og mot diskriminering alle skal drive.