- Behold fedrekvoten, kutt unntaksbestemmelsene

Regjeringens forslag om at fedrekvoten skal kunne overføres til mor vil uthule ordningen, mener NHO. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er enig i kritikken av regjeringens forslag om unntaksbestemmelser.

- Unntaksbestemmelsene bygger opp under kjønnstradisjonelle forskjeller. Forslaget motiverer ikke fedre til å ta sin kvote, og vil gjøre det lett å overføre kvote fra mor til far. Dette tjener ikke likestilling, og er heller ikke barnas beste. Jeg håper Stortinget nå forstår alvoret, og kutter unntaksbestemmelsene, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

Behold fedrekvoten

Kristin Skogen Lund i NHO understreker at de ønsker å beholde hele fedrekvoten, og at den er et viktig verktøy for å sikre kvinners muligheter i arbeidslivet og et mer likestilt foreldreskap. 

- Argumentene for fedrekvoten er mange. Fedrekvoten er bra for barna som får et nært forhold til begge foreldrene sine, den er bra for far som får mulighet til å være hjemme, den er bra for mor som får beholde tilknytningen til arbeidslivet og den er bra for arbeidslivet, sier Sunniva Ørstavik.

NHO foreslår at foreldrepermisjonstiden forkortes med syv uker, hvis unntaksbestemmelsene innføres.

Fjern unntaksbestemmelsene

Likestillings- og diskrimineringsombudet leverer sin høring på unntaksbestemmelsene denne uken.

- I høringen vår er vi tydelige på at forslaget fra regjeringen vil undergrave fedrekvoten, og være et tilbakeslag for likestilling hjemme og på jobb, sier Sunniva Ørstavik.

Les høringen her.