Gratulerer, Norges kvinnelobby!

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik gratulerer Norges kvinnelobby. –Endelig! Det er veldig viktig at så mange kvinneorganisasjoner nå går sammen for å jobbe for en styrket og bedre likestillingssituasjon i Norge.

Det var mandag 27. januar at en rekke kvinneorganisasjoner gikk sammen og dannet Norges kvinnelobby. Kvinnelobbyen skal arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter i Norge, på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon og andre grunnleggende dokumenter. Lobbyen samler organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter i Norge.

- Jeg vil gratulere de organisasjonene som har fått til dette. De vil utgjøre en sterk stemme fra sivilt samfunn. Utfordringene er store på dette feltet. Disse organisasjonene utgjør selve grunnmuren i arbeidet for å sikre norske kvinner rettigheter, understreker Ørstavik. –Jeg gleder meg til å samarbeide med og bli utfordret av den nye kvinnelobbyen, sier ombudet.