Inviterer statsministeren til møte om hatefulle ytringer

Brukerutvalget i LDO inviterer statsminister Erna Solberg til et møte der hatefulle ytringer er tema.

Til statsminister Erna Solberg

Møte om hatefulle ytringer

Vi er glade for du vil ta tak i de omfattende utfordringene med hatefulle ytringer, og vurdere å gjennomføre tiltakene du lanserte i etterkant av 22. juli. Vi er opptatt av at regjeringens arbeid mot hatefulle ytringer omfatter alle de relevante diskrimineringsgrunnlagene, ikke bare kjønn.

Vi representerer 14 organisasjoner som ser konsekvensene av hatefulle ytringer hver dag. Vi ønsker et møte med statsministeren for å snakke om omfanget av hatefulle ytringer, og hva vi mener bør gjøres for å bekjempe dem og de omfattende negative konsekvensene de har for enkeltpersoner og samfunnet vårt som helhet.

Hatefulle ytringene rammer mange i samfunnet vårt, og de rammer hardt. I dag florerer hatefulle ytringer på nettdebatter, blogger, sosiale medier og på nettsider. Disse ytringene promoterer propaganda, frykt og hatretorikk rettet mot muslimer, jøder, innvandrere, romfolk, samer, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre utsatte minoritetsgrupper. En annen utbredt form for hatretorikk er kjønnsspesifikk (ofte seksualisert) trakassering og trusler mot kvinner som er synlige i det offentlige ordskifte. Videre ser vi til stadighet hatretorikk rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. Enkeltmennesker eller hele gruppen beskrives for eksempel som snyltere av velferdssamfunnet uten livets rett.

Gjennom vårt arbeid møter vi dem som har blitt utsatt for hatefulle ytringer. Vi møter dem som føler seg mindreverdige, maktesløse og utrygge etter å ha blitt utsatt for hatefulle ytringer, ofte over lang tid. Vi snakker med dem som ikke orker å delta mer, og som har sluttet å ta telefonen når journalister ringer. Vi møter dem som føler seg ekskludert og uønsket i samfunnet, og som stadig opplever å få merkelappen “feil” eller “farlig” stemplet i pannen. Vi møter dem som opplever en svekket livskvalitet på grunn av trusler og trakassering.

Vi ønsker at regjeringen og statsminister Erna Solberg lanserer en omfattende og helhetlig handlingsplan for å motarbeide skadevirkningene av hatefulle ytringer. Bruk av straffelovens paragraf 135a og handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme som statsministeren lanserte i forrige uke, bekjemper kun de mest ekstreme ytringene og handlingene. Problemene vi må til livs er langt større enn som så.

Handlingsplanen må inneholde mange ulike tiltak. Tiltakene må sikre mer forskning og dokumentasjon på omfang av hatefulle ytringer og påfølgende skadevirkninger. Videre må handlingsplanen inneholde en offensiv satsning på forebyggende arbeid i skolen og støtte til sivile organisasjoner.

Vi håper statsministeren kan møte oss september, for å diskutere disse problemstillingene mer inngående.

Med vennlig hilsen

Arne Lein, Norges Handikapforbundet
Are Saastad, Reform – ressurssenter for menn
Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum
Marta Trzcinska, Juridisk Rådgivning for Kvinner
Fakhra Salimi, MIRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
John Jeanette Solstad Remø, Menneskerettsalliansen
Mette Ellingsdalen, Landsforeningen We Shall Overcome
Rune Berglund Steen, Antirasistisk senter
Simen Brændhaugen, Unge funksjonshemmede
Lone Alice Johansen, Krisesentersekretariatet
Akhenaton de Leon, Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Lise Tørnby, Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn
Bård Nylund, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombudet