Menn og vold

- Vi må ikke glemme at andelen menn som utsettes for seksuelle overgrep, vold fra andre menn og vold fra partner er betydelig, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Selv om mange flere kvinner enn menn utsettes for seksuelle overgrep og alvorlig vold, viser undersøkelsen Vold og voldtekt i Norge, som ble presentert i februar at også mange menn rammes.

- Det er viktig ikke å glemme det når vi snakker om vold i nære relasjoner, sier Sunniva Ørstavik.

Seksuelle overgrep

1,5 prosent av mennene i undersøkelsen hadde opplevd alvorlige seksuelle overgrep før de fylte 13 år. 4 prosent av kvinnene i utvalget svarte det samme. Seksuelle overgrep er i denne sammenhengen definert som seksuell omgang før fylte 13 år med en minst fem år eldre person. Medianalder for ofrene var åtte år.

9,4 prosent av kvinnene og 1,1 prosent av mennene hadde opplevd voldtekt.

Vold fra partner

8,2 prosent kvinner og 1,9 prosent menn hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner. Med alvorlig vold menes spark, kvelertak, banket opp. To tredjedeler av både kvinner og menn som var utsatt for alvorlig vold fra partner, var også utsatt for kontrollerende atferd fra partner.

Ifølge Ole Kristian Hjemdal, en av redaktørene for rapporten, er voldsfrekvensen høyere for kvinner.

Noen flere menn (16,3 prosent) enn kvinner (14,4 prosent) rapporterte om mindre alvorlig partnervold noen ganger i livet (kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd).

Over 40 prosent av de voldsutsatte kvinnene hadde vært utsatt for mindre alvorlig vold fra partner mer enn fem ganger, mens det samme gjaldt for litt over 28 prosent av mennene.

- Selv om det er flest kvinner som er ofre, viser disse tallene at også menn utsettes for vold og overgrep i større grad enn vi vanligvis tenker. Det er behov for gode hjelpetilbud også til menn, sier Ørstavik.

- Menn som er utsatt for seksuelle overgrep og for vold fra partner risikerer ikke å bli trodd eller tatt på alvor av politi, hjelpeapparat og helsevesen. For de fleste er nok også terskelen for å anmelde slike forhold høy, sier hun.