– Regjeringen har trukket forslaget om reservasjonsrett for fastleger og det er en stor seier, jubler Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Helseminister Bent Høie smilte godt på pressekonferansen i dag da han kunne fortelle at det jobbes med et alternativt forslag som ikke gir leger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort.
–  Norske kvinner og menn har gått i tog, ropt og skrevet. Vi så at vi var i ferd med å miste en grunnleggende rettighet og fant oss ikke idet, sier Ørstavik.
Ikke siden 70-tallet har så mange kvinner og menn, på tvers av alder og politisk tilhørighet, vært så enige om at likestillingen er verdt å kjempe for. I dag er én kamp gjenvunnet.

Nytt forslag må sikre rettigheter

Ørstavik er svært fornøyd med at regjeringen valgte retrett og håper innspillene fra høringsrunden blir inkludert i det nye forslaget. Se høringsuttalelsen fra LDO her.
Hun forventer at det nye forslaget har kvinners rettigheter i fokus, slik helseministeren lovet på dagens pressekonferanse.
– Det siste vi trenger nå er et nytt forslag som svekker kvinners rettigheter. Hvis fastlegeordningen skal fungere, må legen møte hele meg. Reproduktiv helse er en grunnleggende del av kvinners helse.