Språkdiskriminering er forbudt

En kvinne ble fratatt arbeidsoppgavene som sensor og eksaminator på høyere nivå fordi hun ikke har norsk som morsmål. – Diskriminering, konkluderte LDO.

Kvinnen, som tok kontakt med LDO, mente hun ble diskriminert på grunn av språk fordi Norsk språktest krever at man har morsmålsbakgrunn i norsk for å være sensor/eksaminator ved norsk på høyere nivå.

Kvinnen underviser i språk for innvandrere og flyktninger. Hun har også vært sensor og eksaminator i norsk på høyere nivå. 

Lovbrudd

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at Norsk språktests krav om morsmålsbakgrunn i norsk er i strid med diskrimineringslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av språk.

- Å stille et ubetinget krav om norsk som morsmål vil kunne ekskludere kandidater uten at det foreligger noen saklig grunn til det, sier Pål Christian Gustavsen rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Saken løste seg

Norsk språktest hevdet at det var faglige grunner bak kravet om at eksaminatorer og sensorer må være morsmålsbrukere.

Etter uttalelsen har Norsk språktest foreslått å løse saken ved å tilby en konkret vurdering av en sensor/eksaminators språklige nivå.