Til for deg

Fra januar 2014 har vi fått ansvar for å håndheve den nye loven mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Ansatte i ombudet jobber hardt for å oppdatere seg slik at vi kan ta i mot folk på best mulig måte.

Det er travle dager i Mariboesgate 13, der hvor Likestillings- og diskrimineringsombudet holder til. Den nye loven setter mange i arbeid. En arbeidsgruppe bestående av to jurister og en samfunnsviter jobber med å få oversikt over tidligere saker som ombudet har hatt frem til nå på seksuell orientering. Målet er å få økt kunnskap slik at vi kan ta imot personer med diskrimineringserfaringer på best mulig måte.  Gruppen ser også på aktuelle saker det er naturlig at ombudet engasjerer seg i for å hindre diskriminering og fremme likestilling for LHBT-personer.

Kontakt oss!

Med i arbeidsgruppen finner vi Lene Løvdal, jurist og nyansatt i ombudet. Hun har tidligere jobbet i LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).  Løvdals juridiske og politiske kompetanse om diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet er viktig i LDOs arbeid. I tillegg til Lene finner vi Ragnar Lie, som er jurist og har lang fartstid i ombudet. Han har tidligere jobbet som advokat med egen praksis. I ombudet har han jobbet mye med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for personer med nedsatt funksjonsevne og universell utforming. Han har et sterkt engasjement for hvordan man sikrer at ombudet er et lavterskeltilbud gjennom god veiledning. Ylva Lohne er sosiolog og har også lang fartstid i ombudet. Hun har tidligere jobbet med statistikk i SSB, og i Barne- og likestillingsdepartementet. Hun har mye kunnskap om kjønnslikestilling, statistikk og arbeidslivsområdet.

- Vi håper mange tar kontakt med oss. Om du er usikker på om vi kan hjelpe deg så kontakt oss likevel. Vi er her for å hjelpe deg, sier Løvdal.

Workshop fredag 7. februar

Fredag 7. februar inviterer vi til en workshop om loven for å gi aktivister og andre økt kunnskap om loven og hvordan den kan brukes så effektivt som mulig. Vi vil utveksle kunnskap om hva som bør gjøres, av hvem og hvordan vi kan styrke samarbeidet mellom ombudet og frivillig sektor. Har du lyst til å være med er det fortsatt mulig å melde seg på.