Ungdom på vakt mot diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet engasjerte elever på Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg med workshop mot diskriminering.

− Jeg har lært at tilfeldige ord kan føles krenkende og sårende, og at man alltid må tenke seg om to ganger før man slenger ut med ting, sa Tobias Holm-Gabler som er elev på 8. trinn og deltok på workshopen.

− Ja, det er mange som snakker stygt til hverandre i gangene uten å mene så mye med det sier klassevenninne Donjeta Lajqi som synes opplegget var både spennende og uvant. 

− Å bruke homo som et skjellsord kan være veldig sårende for en som er homofil, selv om det ikke er ham det er rettet mot, legger Tobias til.

Assisterende rektor ved skolen Anne Beth Gulland tror det har ringt mange bjeller på skolen i dag.

−  Vi som er lærere må hele tiden jobbe med hvordan vi i en hektisk hverdag skal gripe fatt i situasjoner som oppstår underveis, sa hun.

Bevisstgjøringen rundt hva som kan være krenkende adferd på nett eller skolen, skal gjøre at elevene selv blir på vakt og sier fra om urett. Etter å ha gjennomført opplegget blir elevene “vektere” i EQUALITAS som er “vekterselskapet” til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ungdommene får kunnskap om hva diskriminering er, om rettigheter knyttet til likeverdigbehandling fra voksne og medelever på skolen, og trakassering i skolen og på nettet.

− Det er tydelig at Sarpsborg tar likestilling og anti-diskrimineringsarbeid på alvor, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik som møtte ordføreren i kommunen, Sindre Martinsen-Evje, til skolebesøk og samtale.

− Vi er en sammensatt kommune med utfordringer knyttet til blant annet fattigdom og integrering, fortalte ordføreren. Vi er stolte av å kunne vise til et systematisk mangfoldsarbeid, men det viktigste er allikevel at vi som voksne er forbilder og gir våre barn og elever gode verdier.

Gjennom det EU-finansiert prosjekt Progress har Likestillings- og diskrimineringsombudet i skoleåret 2013-14 hatt et samarbeid om en likeverdig offentlig skole med de tre kommunene Sarpsborg, Sør-Odal og Karasjok. Det er holdt workshop for elever på åttende trinn og kurs for lærere og ledere. Elever på 8. trinn i alle de tre kommunene har laget bidrag til en nettutstilling mot diskriminering som vil bli publisert på ldo.no i vår.