Ikke rør fedrekvoten

Likestillings- og diskrimineringsombud ber regjeringen trekke forslaget om unntaksregler til fedrekvoten. - Unntaksreglene vil uthule fedrekvoten, og gjøre at fedre får mindre tid med barna sine, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Fedrekvoten har vært en stor suksess, for barn, mor og far. Den har gitt barn mer tid sammen med fedrene sine. Den har gitt far mulighet til å være en likeverdig omsorgsperson som mor, og den har gitt mor nye muligheter i arbeidslivet.

- Regjeringens forslag vil gjøre pappaukene om til mammauker igjen. Presset på far om at han ikke skal ta ut sine uker i pappaperm er allerede stort, og det forslaget som nå ligger på bordet vil øke presset ytterligere, sier Ørstavik.

Svekker likestillingen

Regjeringen foreslår en rekke unntak til fedrekvoten, og gjennomgående legger forslagene opp til at fedrekvoten overføres fra far til mor. I tillegg legger regjeringen opp til lite eller ingen kontroll av bruken av unntaksreglene, og forslaget vil derfor føre til at flere fedre enn tiltenkt vil overføre fedrekvoten til mor.

- Samtlige arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner ønsker fedrekvoten, fordi den har bidratt til et mer likestilt arbeidsliv. Regjeringens politikk må handle om å legge til rette for at det blir enklere for far å være hjemme med barna, ikke å bygge ned en ordning som fungerer bra. Fedrekvoten er god likestillingspolitikk og det er god familiepolitikk, sier Ørstavik.

Mer diskriminering

Resultatet av regjeringens forslag vil være at mors tilknytning til arbeidslivet svekkes. Mor kommer til å være enda lenger borte fra jobb, og blir dermed mindre attraktiv arbeidstaker. 

- Fedrekvoten gjør arbeidslivet mer likestilt. Når både mor og far kan kreve å være hjemme, blir mor mindre utsatt for diskriminering på jobb, og far kan velge barnetid framfor overtid, sier Ørstavik. 

Ikke rør fedrekvoten

I høringssvaret ber ombudet regjeringen trekke forslaget, unntatt forslagene knyttet til fengselsstraff og amming.

- Regjeringen har kuttet fedrekvoten fra 14 til ti uker, og nå svekker de den ytterligere. De burde brukt tid og ressurser på det stikk motsatte: Gjøre det lettere for fedre å ta permisjon. Det er viktig for barn, for fedre, for mødre og for arbeidslivet vårt, sier Ørstavik.