Rørleggere snakker sammen

Bedre kjønnsbalanse i byggenæringen er viktig

Det er bare 8 prosent kvinneandel i byggenæringen, og kun to prosent på fagarbeidersiden. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener det at mannsdominansen er så sterk i byggebransjen, er i seg selv et hinder mot at jenter søker seg til yrket. 

- For å sikre seg den beste arbeidskraften, må man kunne rekruttere fra hele befolkningen. Da er det dumt at halvparten av de mulige talentene ikke ser på byggenæringen som et alternativ når de velger utdanning og yrke, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Ombudet fikk i går æren av å holde åpningstalen på et seminar om kvinner i byggebransjen som var arrangert av Byggenæringens landsforening. Målet med seminaret var å samle næringen til idédugnad for å se på hvordan man kan få flere kvinner til å velge yrket. Bakteppet er at det er bare åtte prosent kvinneandel totalt sett i byggenæringen, og kun to prosent på fagarbeidersiden.

- Jeg vil gi stor honnør til Byggenæringens landsforening som gir temaet så stor oppmerksomhet, tar utfordringen på alvor og vil gjøre noe med den. Sett dere sammen med fagforeningene og snakk om hvordan dere kan jobbe for å gjøre bransjen mer attraktiv for kvinner, og dermed mer attraktiv for alle, sier Bjurstrøm.

Og noen har kommet godt i gang med jobben. AF Gruppen har vedtatt at 40 prosent av funksjonærene i AF skal være kvinner og at den totale kvinneandelen i virksomheten skal øke fra ni til 20 prosent. AF har satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe aktivt og langsiktig, og de er med i et forskningsprosjekt som skal undersøke om tiltakene de iverksetter har den ønskede effekten. Slik ombudet se mer av og oppfordrer bransjen til å sette seg mål, iverksett tiltak og vurdere om det virker. 

- Dere må ta godt vare på kvinnene som allerede er i bransjen. Ansett flere kvinner på samme arbeidsplass, slik at de får et miljø, og slik at de unngår opplevelsen av å være selvlysende symboler. Det kan være slitsomt å være en vandrende endringsagent, bare i kraft av å gjøre jobben sin, sier Bjurstrøm.

Ombudet har gjort seg noen tanker om hva hun mener skal til for å redusere betydningen av det å være kvinne i byggebransjen.

- For det første, vi må få slutt på seksuell trakassering på jobb. For det andre, vi må ha gode fysiske arbeidsforhold på plass. Også må man også forutsette at man får flere personer som ønsker å få barn og ha omsorgsansvar. Dermed må man også tilpasse arbeidslivet etter det, sier Bjurstrøm.