Ombud Hanne Bjurstrøm

Ikke fri adgang til hijab-nekt

- EU-domstolens avgjørelse om religiøse hodeplagg innebærer ikke at det er fri adgang for en arbeidsgiver til å nekte ansatte å bruke hijab på jobben, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Tirsdag kom nyheten om EU-domstolens avgjørelse i en sak om religiøse symboler på arbeidsplassen.

- I den offentligheten debatten i etterkant har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb. Det er en gal forståelse av
EU-domstolens avgjørelse, sier Bjurstrøm.

- Dommen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende. Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå.

Ombudet understreker at bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk.

- Hovedregelen i Norge er at man ikke kan nekte noen å bruke religiøse hodeplagg. Også EU-domstolens avgjørelse slår fast at hijab-nekt kan være diskriminerende, sier Bjurstrøm.

Ombudet legger til at EU-domstolens avgjørelse er en rådgivende dom rettet til den belgiske domstolen, og at det er altså den belgiske domstolen som endelig skal ta stilling til om det konkrete forbudet var diskriminering.