Ombudet og Forsvarssjef 2

Historier om seksuell trakassering i Forsvaret danner et bilde av en alvorlig ukultur

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har i møte med Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vært svært tydelig på at historiene om seksuell trakassering som ble publisert i magasinet Forsvarets forum i desember er uakseptable. En rekke kvinner forteller om en ukultur i Forsvaret som gjør det vanskelig å fortsette i jobben.

«Uoppfordret melding fra syv år eldre kollega: Går du uten truse? Håper du ikke har hår der nede… Er ingen som liker hår i maten!

Utdraget over er fra dagboken til en av flere kvinner som i rett før jul i fjor fortalte om grov seksuell trakassering i Forsvaret til magasinet Forsvarets forum.  Kvinnene beskrev tafsing fra kolleger, upassende bemerkninger, mobbing og at de fikk stukket kjepper i hjulene for karrieren, i løpet av sine år i Forsvaret. Det kommer også frem at ofre ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor og at arbeidet mot seksuell trakassering ikke prioriteres.

- Dette er riktignok flere enkelthistorier fortalt kun fra en side, men det danner likevel et bilde av en alvorlig ukultur, noe som også er grunnen til at vi inviterte Forsvarssjefen til et møte, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Ombudet er opptatt av Forsvaret fordi det nå er innført allmenn verneplikt, som innebærer at både unge jenter og gutter vil ha et pliktig år i Forsvaret etter videregående skole. Forsvaret har både som utdanningsinstitusjon og arbeidsgiver en plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven.

- Forsvaret må sikre at varslingsreglene de allerede har er tydelige og tilgjengelige for de ansatte og vernepliktige. Jeg er opptatt av at ledere skal få opplæring i hvordan seksuell trakassering først og fremst kan forebygges, men også håndteres. Man må skape en kultur der man sier tydelig ifra om uønsket og uakseptabel oppførsel, sier Bjurstrøm.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forteller at oppførselen og trakasseringen flere av forsvarets kvinnelige ansatte blir utsatt for er uakseptabel. I møtet med ombudet sier han at Forsvaret nå skal utarbeide adferdsregler, og jobbe sammen med generaladvokaten for å lage en veiledning som skal gi retningslinjer om hvordan ansatte skal reagere på, og følge opp rapportert og observert seksuell trakassering.

- Seksuell trakassering passer ikke inn i vår kultur og våre verdier. Arbeidet med å forebygge at det skjer er derfor viktig for oss. Forsvaret skal være et trygt sted å være, og både kvinnelige og mannlige ansatte skal trives på jobb, sier Bruun-Hanssen.

- Det er viktig at Forsvaret håndterer disse sakene på en ryddig måte som ivaretar både varsler og den det er varslet om, og at det faktisk får konsekvenser hvis noen bryter rutinene for seksuell trakassering, sier Bjurstrøm.