LDO-kurs

Velkommen til LDO-kurs 22. - 24. oktober!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til halvdagskurs i aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

LDO tilbyr og gjennomfører kontinuerlig kurs, opplæring og foredrag der målet er å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet.

De seks modulene vi presenterer er en god opplæring i diskrimineringsrett og kan også fungere som inspirasjon til metoder for kursopplegg, slik at deltakerne som vil ta i bruk kursene i sine respektive organisasjoner og/eller settes i stand til å holde egne kurs om de samme temaene.

Alle kursene har en felles introduksjonsdel der vi gjennomgår lovverket. Denne er tilnærmet lik for alle modulene  (unntatt kurset om aktivitets- og redegjørelsesplikten) og vil derfor være en god repetisjon for deg som ønsker å delta på flere kurs.

Vi forsøker å ha mange eksempler, case og gruppeoppgaver for å gjøre kurset mest mulig relevant for deltakerne. Alle kursene har konkrete læringsmål som du kan lese om i presentasjonen av kursene.

Etter kurset får du tilgang til presentasjoner og annet materiell som er brukt på kurset.

LDO-kurs høsten 2019

I vår har vi satt av 22., 23. og 24. oktober til seks halvdagsmoduler med temaer innenfor arbeidsliv. Alle kursmodulene vil finne sted i Oslo i 1. etasje i Mariboesgate 13.

Kursdeltakelsen er gratis.

Lunsj serveres kl. 12.00 til deltakere som deltar på to kursmoduler samme dag.

Les mer og meld deg på

Tirsdag 22. oktober kl. 09.00 - 12.00 Modul 1: Diskrimineringsrett for viderekomne

Tirsdag 22. oktober kl. 12.30 - 15.30 Modul 2: Aktivitets- og redegjørelsesplikten 

Onsdag 23. oktober kl. 09.00 - 12.00 Modul 3: Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Onsdag 23. oktober kl. 12.30 - 15.30 Modul 4: Trakassering og seksuell trakassering

Torsdag 24. oktober kl. 09.00 - 12.00 Modul 5: Likestilt rekruttering

Torsdag 24. oktober kl. 12.30 - 15.30 Modul 6: Individuell tilrettelegging

 

Til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist - mandag 14. oktober 2019