Paneldebatt.
Hanne Bjurstrøm i paneldebatt om pensjon hos FO torsdag., FO