Ombud Hanne Bjurstrøm

Krever at flere voldsutøvere bruker fotlenke

For mange besøksforbud brytes uten at det får konsekvenser. Gambling med liv, mener likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet.

Politiet gjør for lite for å hindre partnerdrap, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og leder i Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.

-Samme kvinne kan rapportere inn 200 besøksforbud uten at det får konsekvenser for voldsmannen. Det er helt uholdbart, sier Tove Smaadahl, leder i Krisesentersekretariatet.

Voldsutøver må ta belastingen

Sammen med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm krever Smaadahl nå at voldsutøver må ta mer av belastningen etter en voldssak, for eksempel gjennom tett oppfølging og elektronisk overvåkning slik som fotlenke.

-På tross av klare politiske føringer om å prioritere disse sakene, skjer det ikke nok. Det blir som å gamble med livet til kvinnene som frykter det verste hver eneste dag, sier Bjurstrøm.

Må få livet tilbake

Bjurstrøm peker på at vold i nære relasjoner er et omfattende problem i Norge. Ett av fire drap er partnerdrap. Sju av ti som blir drept av partneren, har blitt utsatt for vold i forkant av drapet.

-Det er et paradoks at det er den voldsutsatte og deres barn som straffes. De må ta alle tilpasningene med voldsalarm, flytting, og å leve på skjult adresse når de trues på livet. Byrden må over på voldsutøveren, slik at den voldsusatte kan få livet tilbake, sier Bjurstrøm.

Taushet tar liv

Fredag er FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner, og oppstart for Likestillings- og diskrimineringsombudets og Krisesentersekretariatet 16-dagerskampanje Taushet tar liv 2016.

Tema for årets kampanje er å gjøre mer for at de som er utsatt for vold skal kunne få livet sitt tilbake, mens det er voldsutøveren som må å gjøre tilpasningene, for eksempel ved bruk av omvendt voldsalarm.

Og at vi alle må varsle ved mistanke om vold. Det er bedre å si ifra en gang for mye.

www.taushettarliv.no