Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm på kontoret.