Årsrapport 2015

Kapittel 1 Føreord

Kapittel 2 Introduksjon til verksemda

Kapittel 3 Årets aktivitetar og resultat

Kapittel 4 Styring og kontroll i verksemda

Kapittel 5 Vurdering av framtidsutsikter

 

Årsrapport 2014

Last ned årsmelding for 2014 her (pdf-format)

 

Årsrapport 2013

 

Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 (PDF)

Årsrapporten beskriver og evaluerer Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) aktivitetene i 2012.

 

Årsrapport 2011

Årsrapport 2011 (PDF)

Last ned korrigert tabell 9 i PDF. (Oppdatert 01.10.2012)

Årsrapporten beskriver og evaluerer Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) aktivitetene i 2011.

 

Årsrapport 2010

Årsrapport 2010 i PDF-format.

LDO gikk inn i ein ny fase i 2010. Organisasjonen fekk nytt ombod og leiar.

I 2010 hadde LDO ei større satsing mot utelivsdiskriminering, m.a. i samarbeid med Oslo kommune og Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, BLD. I tillegg til ein felles konferanse med dei to samarbeidspartane, arrangerte LDO debattmøte i Oslo og Trondheim.

 

Årsmelding 2009

Likestillings- og diskrimineringsombudet årsrapport 2009 (.pdf)

 

Årsmelding 2008

Likestillings- og diskrimineringsombodets årsrapport for 2008  (PDF).

Ved oppstarten av året var det klart at ei ny likestillings- og diskrimineringslov var planlagt å tre i kraft frå 1.1.09 og at Dokumentasjonssenteret for personar med nedsett funksjonsevne skulle innlemmast i LDO. Samanslåinga og førebuing til ny
Diskriminerings- og tilgjengelov prega det meste av året. Dei siste månadane gjekk store ressursar med til dette arbeidet.

 

Årsmelding 2007

Likestillings- og diskrimineringsombudets årsrapport for 2007 (PDF).