Du kan vise hele deg

Fra 2014 gjør en ny diskrimineringslov det forbudt å behandle noen dårligere på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Vi har utarbeidet en flyer for å informere om den nye loven og hvor vi oppfordrer til å ta kontakt dersom du er utsatt for diskriminering.