• Bildebeskrivelse. Bildet viser et utsnitt av tre av ombudets rapporter
  19.11.19
  CERD-rapport 2014

  Likestillings- og diskrimineringsombodets rapport til FNs rasediskrimineringskomitè

 • Bildebeskrivelse. Bildet viser et utsnitt av tre av ombudets rapporter
  19.11.19
  CERD-rapport 2011

  Rapporten supplerer Norges obligatoriske periodiske rapport til CERD, FNs rasediskrimineringskomité. Den inkluderer en kort innledning delt inn i tre deler der ombudet først kommenterer tema fra komiteens konkluderende observasjoner fra forrige statsrapport, og deretter gir innspill på forskjellige temaer som faller inn under konvensjonens enkelte bestemmelser.

 • Bildebeskrivelse. Bildet viser et utsnitt av tre av ombudets rapporter
  19.11.19
  CEDAW-rapport 2011

  Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FNs kvinnekomité, CEDAW.

 • Arbeid kontor
  19.11.19
  Statens likestillingsarbeid 2011 – 2012

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har i 2012 valgt å gjøre en analyse av all likestillingsrapportering i statsbudsjettet.

 • Mange mennesker på et sted
  19.11.19
  Likeverdige helsetjenester for alle – fra velvilje til handling

  LDO har gjennomført en landsdekkende kampanje der brukere av helsetjenester har møtt lokalpolitikere. Møtene har avdekket at mange ikke får de tjenestene de har krav på. Nå ber ombud Sunniva Ørstavik om møte med helseministeren for å presentere funn, råd og krav. Alle kommunene får i dag tilsendt disse gjennom: ”Likeverdige helsetjenester for alle – fra velvilje til handling”.

 • Mann sitter alene
  19.11.19
  Klagesaker 2007-2010

  Her kan du få ett innblikk i klagesaker LDO har behandlet de siste årene. Ombudet har utarbeidet en oversikt over og analyse av klagesaker på ulike diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområder. Arbeidet er gjort i samarbeid med Skjeieutvalget.

  I dokumentet finner du klagesaker fra perioden 2007 til 2010, på diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, religion, språk, alder og seksuell orientering. 

 • Arbeid kontor
  19.11.19
  Tre år med kontroll av kommuners likestillingsredegjørelser

  Denne rapporten oppsummerer Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) erfaringer etter kontroll av 160 likestillingsredegjørelser fra til sammen 86 kommuner. Kontrollene ble foretatt i årene 2007-2009, men redegjørelsene gjaldt for årene 2006-2008.