Har blitt sagt opp

Det er diskriminering hvis du blir sagt opp på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon.

Som arbeidstaker kan du ikke sies opp fordi du er gravid, eller fordi du skal ha eller er i foreldrepermisjon.

Dersom du sies opp av andre saklige årsaker mens du er i foreldrepermisjon, vil det være en lovlig oppsigelse. Men oppsigelsestiden begynner først å løpe fra du kommer tilbake etter endt foreldrepermisjon.

Eksempel:  

Marte ble lovlig sagt opp mens hun var i foreldrepermisjon.  Hun var i foreldrepermisjon fram til 20. februar 2014. Oppsigelsestiden begynte først da Marte kom tilbake fra permisjon.

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss