Leie bolig

En person som leier ut et eller flere rom i en bolig der de selv bor, og skal dele bad og kjøkken, står fritt til å velge hvem de vil leie ut til. Det er imidlertid ikke lov å opplyse i en utleieannonse at noen er uaktuelle leietakere på grunn av hudfarge, seksuell orientering, religion, nedsatt funksjonsevne eller andre diskrimineringsgrunnlag.Det kan være lov å skrive i annonsen at man søker etter et bestemt kjønn, for eksempel en kvinne til et kvinnekollektiv.

Ved utleie av selvstendig bolig derimot, er det mye strengere regler. Du kan verken velge bort noen, eller skrive i en utleieannonse, at noen er uaktuelle leietakere på grunn av kjønn, hudfarge, seksuell orientering, religion, nedsatt funksjonsevne eller andre diskrimineringsgrunnlag. 

Borettslag og boligsameier har ikke lov til å stille krav til utleiere som er diskriminerende. Borettslag kan kreve at leietakere skal godkjennes av styre, men styret har ikke lov til å legge vekt på kriterier som kan være diskriminerende  ved godkjenning.

Noen opplever problemer med å få leie bolig når de har såkalt NAV-garanti eller mottar stønad fra NAV. Enkelte utleiere nekter å leie ut boliger til personer som mottar slik stønad. I en uttalelse har ombudet gitt uttrykk for at det er diskriminering å nekte å leie ut en bolig til en person som for eksempel mottar arbeidsavklaringspenger uten å vurdere leietakerens økonomi.

Hva kan du gjøre?

Det er ikke alltid like lett å bevise diskriminering når du skal kjøpe eller leie bolig. Dersom boligeier, utleier eller megler kommer med diskriminerende uttalelser, er det viktig å dokumentere dette. Skriv ned det som er blitt sagt, noter hvem som har sagt det, tidspunkt for når det skjedde, og oppgi om det var vitner til stede. Er det diskriminerende innhold i en boligannonse, er det viktig å ta vare på en kopi av denne. En lenke til en nettside er ikke god nok dokumentasjon, fordi nettsider kan redigeres i etterkant. 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25