Kjøpe bolig

En boligeier har rett til å se bort fra høyeste bud, uten å måtte oppgi en nærmere forklaring. Dersom en boligeier eller en megler forteller at de legger vekt på et diskriminerings- grunnlag når de velger hvem som får kjøpe en bolig, for eksempel religionen til den som ønsker å kjøpe boligen, kan det være diskriminering. Det samme gjelder hvis selger eller megler skriver i boligannonsen at noen personer er uønsket på grunn av kjønn, religion, etnisitet eller et annet diskrimineringsgrunnlag. En boligeier kan heller ikke diskriminere en kjøper basert på ønskene til naboer, familiemedlemmer eller andre.

 

Leie bolig

En person som leier ut ett eller flere rom i en bolig vedkommende selv bor i, og der utleier skal dele bad og kjøkken med leietaker, kan fritt velge hvem vedkommende vil leie ut til. Det er imidlertid ikke lov å opplyse i en utleieannonse at noen er uaktuelle leietakere på grunn av hudfarge, seksuell orientering, religion, nedsatt funksjonsevne eller andre diskrimineringsgrunnlag. Det kan være lov å skrive i annonsen at man søker etter et bestemt kjønn, for eksempel en kvinne til et kvinnekollektiv.

Ved utleie av en bolig der utleier ikke bor selv, er det mye strengere regler. Utleier kan verken velge bort noen, eller skrive i en utleieannonse, at noen er uaktuelle leietakere på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller andre vesentlige forhold ved personen. 

Borettslag, aksjelag og boligsameier kan kreve at nye leietakere skal godkjennes av styret, men styret har ikke lov til å legge vekt på kriterier som kan være diskriminerende ved godkjenning.

Noen opplever problemer med å få leie bolig når de har såkalt NAV-garanti eller mottar stønad fra NAV. Enkelte utleiere nekter å leie ut boliger til personer som mottar slik stønad. I en uttalelse har ombudet gitt uttrykk for at det er diskriminering å nekte og leie ut en bolig til en person som for eksempel mottar arbeidsavklaringspenger, uten å vurdere leietakerens økonomi.

 

Samle bevis

Det er ikke alltid like lett å bevise at du har blitt diskriminert ved kjøp eller leie av bolig. Derfor kan det være lurt å ta vare på for eksempel sms, e-post, brev eller annet som kan dokumentere at diskriminering har skjedd. Dersom boligeier, utleier eller megler kommer med diskriminerende uttalelser, er det viktig å dokumentere dette. Skriv ned det som er blitt sagt, noter hvem som har sagt det, tidspunkt for når det skjedde, og oppgi om det var vitner til stede. Er det diskriminerende innhold i en boligannonse, er det viktig å ta vare på en kopi av denne. En lenke til en nettside er ikke god nok dokumentasjon, fordi nettsider kan redigeres i etterkant.


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Leie av bolig:

Kjøp av bolig:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda: 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.