Si fra

Du kan si fra til en voksen hjemme så dere sammen kan finne ut hvordan du kan få hjelp. Du kan også si fra til en voksen på skolen: lærer, sosiallærer, rådgiver eller helsesøster. Du kan også si fra til rektor hvis du ikke får hjelp av de andre.

Disse kan hjelpe deg

Du eller dine foreldre/foresatte kan også ta kontakt med noen av disse for å få informasjon og råd om hvordan din situasjon på skolen kan bli bedre:

Hvis dere er flere elever som opplever det samme, kan det være lurt å gå sammen for å si fra til noen voksne. Noen ting kan dere også ta opp i klassens time eller med elevrådet. 

 

Ombudet gir råd og veiledning

Hvis du har spørsmål om mobbing eller trakassering, kan du ta kontakt med ombudet. Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Opplæringsloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.