Kontakt lærestedet

I første omgang anbefaler vi deg å ta kontakt med den aktuelle høgskolen eller universitetet, og be om en skriftlig begrunnelse for kravet de stiller. Hvis du, etter å ha mottatt begrunnelsen, fortsatt mener at opptakskravet er diskriminerende og usaklig, kan du kontakte ombudet for å få veiledning.


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda: