Sikre bevis

Mistenker du at du blir nektet i døren på et utested uten saklig grunn, vil vi anbefale at du prøver å sikre bevis på det som har skjedd. Hvis det er andre personer rundt som kan ha fått med seg det som skjer, vil det kunne være nyttig å få kontaktinformasjon til disse personene slik at de eventuelt kan bidra som vitner.

Kontakt politiet

Du kan vurdere å kontakte politiet i en slik sammenheng. Det er ikke sikkert politiet har kapasitet til å komme, men da har du i alle fall meldt fra og politiet skal ha registrert at du har tatt kontakt. Dette kan være viktig informasjon dersom du senere ønsker å anmelde det som har skjedd.

Si ifra til kommunen

Uavhengig av om du har klart å skaffe bevis på det som har skjedd eller om du har snakket med politiet, bør du melde fra om det som har skjedd til kommunen der du bor. Det er kommunen som gir skjenkebevillinger og som kan kontrollere at utestedene følger de reglene de skal. Kommunen baserer seg ofte på tips fra publikum når de skal foreta kontroller. Det er derfor viktig at du sier ifra. Det er noen kommuner som jobber mer aktivt med denne tematikken enn andre, men alle kommuner skal ta imot slike tips. Ombudet har blant annet et samarbeid med Næringsetaten i Oslo kommune, som gjerne tar imot slike tips. 

Tips Næringsetaten i Oslo kommune her

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Straffeloven:

Alkoholloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.