Forbudet mot gjengjeldelse

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr gjengjeldelse mot en person som har fremmet en klage om brudd på loven. Det betyr at det ikke er lov å behandle deg dårligere på grunn av en klage på diskriminering. 

Du skal heller ikke bli behandlet dårligere dersom du tar opp et slikt problem med arbeidsgiveren din, uten å ha fremmet en klage enda. 

Loven forutsetter at det er årsakssammenheng mellom klagen du har fremmet/gitt uttrykk for at du vil fremme og den dårlige behandlingen du har fått.

Forbudet gjelder også overfor vitner i en klagesak eller andre som har bistått i en klagesak, som for eksempel tillitsvalgte.

Forbudet gjelder ikke hvis du har opptrådt grovt uaktsomt.

 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)