Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har ingen direkte plikt etter loven til å tilrettelegge for at du skal utøve religion på jobb. Arbeidsgiver må likevel vurdere ønsker om tilrettelegging, og arbeidsgiver må ha en saklig grunn for å nekte tilrettelegging. Ellers kan det reise spørsmål om indirekte diskriminering på grunn av religion. Dette må vurderes i hver enkelt sak. Du vil ikke ha krav på tilrettelegging dersom religionsutøvelsen hindrer deg i å gjøre jobben din, eller religionsutøvelsen utgjør en helse- eller sikkerhetsrisiko. Bruk av religiøse hodeplagg og symboler er som hovedregel tillatt, og arbeidsgiver må ha saklig grunn for å nekte en ansatt å bruke slike.

 

Hva kan arbeidsgiver kreve av deg?

En arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke kreve at du gir opplysninger om din religion. Til enkelte spesielle stillinger vil det imidlertid være relevant hvilken religiøs tilknytning du har. Det gjelder for eksempel ved tilsetting av prester eller forkynnere i trossamfunn, eller for lærere i religionsfag på religiøse skoler. For at arbeidsgiver skal ha rett til å stille krav til en bestemt religion, må religionen være avgjørende for utføringen av arbeidsoppgavene. Det vil for eksempel ikke være lov til å stille krav om at en vaktmester eller en rengjører har en bestemt religion, selv om disse jobber i en menighet eller en religiøs organisasjon.

 

Dine rettigheter

Lurer du på om du kan gå med hijab på jobb? Om du har rett til fri på religiøse helligdager eller permisjon for å dra i en begravelse? Vi har samlet informasjon i en veileder til arbeidstakere og arbeidsgivere om religion på arbeidsplassen, og hvilke rettigheter og plikter det pålegger begge parter.

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Fagoppsummering

I lenken under ligger fagoppsummeringen om diskrimineringsvernet for religion og livssyn. Oppsummeringen ble oppdatert i 2019.

 

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.