Kjønn og økonomi, og kjønn og klima, er hovedtemaene på en konferanse om kvinnespørsmål på Felix konferansesenter i Oslo 1. og 2. februar. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpner konferansen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er medarrangør for Kontaktkonferansen 2010. Der møtes representanter for sentrale myndigheter og det sivile samfunn for å drøfte FN og likestillings- og kvinnespørsmål.

I år ser konferansedeltakerne på hvordan FN har fulgt opp handlingsplanen fra kvinnekonferansen i Beijing for 15 år siden.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit kommer for å åpne konferansen. Innledere er barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet og daglig leder for FOKUS, Mette Moberg.

FOKUS står for Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. De arrangerer Kontaktkonferansen sammen med LDO, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Reform – ressurssenter for menn.