Modul 3: Diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

  • Dato/tid: Onsdag 23. oktober kl. 09.00 – 12.00

Hvordan ville det være å skifte kjønnsuttrykk på din arbeidsplass?

Hva bør arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud gjøre når Lars blir til Ella, eller Ella blir til Lars?

I denne kursmodulen skal vi se på hvordan du kan gjøre din arbeidsplass åpen og inklurderende for ansatte som bryter normene knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kort om kurset

Kurset inneholder en gjennomgang av diskrimineringsvernet for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hva innebærer diskrimineringsvernet, og hvilke praktiske konsekvenser får det i arbeidslivet?

Vi vil også gi deg verktøy og bevissthet på hvordan skape og bidra til en inkluderende og åpen arbeidsplass.

Under kurset får du prøvd deg på en eller flere praktiske caser.

Læringsmål

  • god kjennskap til diskrimineringsvernet
  • tips, verktøy og motivasjon for å skape en inkluderende arbeidsplass

Målgruppe

  • Arbeidsgivere
  • Verneombud
  • Du som jobber med HR/har personalansvar
  • Arbeidsplasstillitsvalgte og saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Ansatte i arbeidslivets organisasjoner sentralt

 

Til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist - mandag 14. oktober 2019