Modul 4: Trakassering og seksuell trakassering

Dato/tid: Onsdag 23. oktober kl. 12:30 – 15:30

Kort om kursmodulen

Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt. I noen tilfeller bidrar trakassering til at den berørte velger å slutte i jobben.

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å forebygge og forhindre trakassering på arbeidsplassen. Målet med kursmodulen er å sette deltakerne i stand til å foreta risikovurdering på arbeidsplassen, og lære deltakerne å identifisere trakasseringssituasjoner. Målet er videre å gi deltakerne kunnskap om trakassering, arbeidsgivers ansvar og hvordan håndtere trakasseringssaker når det har blitt en sak.

Kursmodulen inneholder

 • seks grep for å forbygge og hindre trakassering og seksuell trakassering med utgangspunkt i den nettbaserte veilederen www.settestrek.no.
 • gjennomgang av hva trakassering og seksuell trakassering er
 • hvordan arbeidsgiver kan gjennomføre en risikokartlegging og iverksette tiltak for å redusere risikoen for trakassering
 • regler for oppførsel som tiltak for å forebygge trakassering
 • arbeidsgivers ansvar
 • hvordan trakasseringssaker bør håndteres

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs med oppgaver.

Læringsmål

 • Å kunne foreta en risikokartlegging på arbeidsplassen
 • Å kjenne lovverket og kunne gjøre en vurdering av om det har skjedd diskriminering/trakassering
 • Verktøy for å kunne forebygge trakassering
 • Verktøy for håndtering av trakasseringssaker

Målgruppe

 • Arbeidsgivere
 • Verneombud
 • Du som jobber med HR/har personalansvar
 • Arbeidsplasstillitsvalgte og saksbehandlere lokalt/regionalt
 • Ansatte i arbeidslivets organisasjoner sentralt

 

Til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist - mandag 14. oktober 2019