Modul 5: God rekruttering er likestilt rekruttering

Dato/tid: Torsdag 24. oktober kl. 09.00-12.00

Kort om kursmodulen

Likeverdig tilgang til arbeid er viktig for alle grupper i samfunnet. God rekruttering, slik LDO ser det, er rekruttering hvor det settes riktige og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes, uten hensyn til forhold som ikke har noe med utførelsen av arbeidet å gjøre.

Dette vil arbeidsgiver være tjent med, og en slik rekruttering vil samtidig være et nødvendig fundament for et mer likestilt arbeidsliv. Det er etter hvert velkjent at mye rekruttering ikke foregår på den måten. For eksempel er det vist at for to identiske kandidater hvor den ene har et pakistansk-klingende navn, vil sannsynligheten for at denne blir kalt inn til intervju være 25 % lavere.

Kursmodulen inneholder

 • En bevisstgjøring av hvorfor og hvordan svikt i rekruttering kan skje
 • En kort juridisk presentasjon av diskrimineringsvernet som gjelder i rekruttering
 • En gjennomgang av diskrimineringsvurderingen i lys av et relevant case
 • En presentason og diskusjon rundt en minimumsstandard for god rekruttering

Læringsmål

 • Å kunne gjøre en diskrimineringsvurdering i tilsettingsprosesser
 • Å få innspill til verktøy og metodikk for god rekruttering

Målgruppe

 • Arbeidsgivere
 • Verneombud
 • Du som jobber med HR/har personalansvar
 • Arbeidsplasstillitsvalgte og saksbehandlere lokalt/regionalt
 • Ansatte i arbeidslivets organisasjoner sentralt

 

Til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist - mandag 14. oktober 2019