Modul 6: Individuell tilrettelegging

 • Dato/tid: Torsdag 24. oktober kl. 12.30 – 15.30

Kort om kursmodulen

Mange arbeidstakere og arbeidsgivere kjenner ikke til hvilke muligheter for tilrettelegging som eksisterer i dagens lovverk. Dette kurset gir deltakerne en oversikt over retten og plikten til tilrettelegging i arbeidslivet. Kurset gir også en beskrivelse av hvordan arbeidsgivere kan sørge for at tilretteleggingsprosesser gjennomføres på en god måte.

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvilke rettigheter arbeidstakere har og hvilke plikter arbeidsgivere har etter diskrimineringslovverket. Målet er videre å gi tillitsvalgte og arbeidsgivere tips til hvordan de kan jobbe med tilrettelegging.

Kursmodulen inneholder

 • et overordnet blikk på dagens tema
 • en juridisk presentasjon av retten og plikten til tilrettelegging
 • eksempler fra forvaltnings- og rettspraksis
 • caseoppgaver
 • tips til gode rutiner for å håndtere mulighetene for tilrettelegging

Læringsmål

 • kjennskap til retten og plikten til tilrettelegging
 • kunnskap om relevant forvaltnings- og rettspraksis
 • verktøy for å lykkes med tilrettelegging på arbeidsplassen
 • motivasjon for å arbeide med god tilrettelegging i egen virksomhet/organisasjon

Målgruppe

 • Arbeidsgivere
 • Verneombud
 • Du som jobber med HR/har personalansvar
 • Arbeidsplasstillitsvalgte og saksbehandlere lokalt/regionalt
 • Ansatte i arbeidslivets organisasjoner sentralt

 

Til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist - mandag 14. oktober 2019