Klagesaker

I perioden 2007-2015 mottok Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 962 klagesaker.

Klagesaker etter diskrimineringsgrunnlag 2007-2015. Antall

Klagesaker grunnlag
Tabell: Klagesaker etter diskrimineringsgrunnlag 2007-2014. Antall
Diskrimineringsgrunnlag200720082009201020112012201320142015Total
Nedsatt funksjonsevne

1

8

172

145

144

57

72

72

60

731

Kjønn

76

62

60

79

50

50

41

55

50

521

Etnisitet mv. (inkl språk)

43

70

54

68

39

40

49

40

21

424

Alder

17

21

21

18

6

13

13

21

17

147

Religion

5

7

6

4

3

8

6

4

3

46

Seksuell orientering

1

2

1

1

1

2

4

5

 1

18

Kjønnsidentitet og -uttrykk  

 

 

 

 

 

 

4

5

9

Annet

5

1

3

3

6

6

5

13

24 

66

Total

148

171

317

318

247

176

190

214

181

1 962

Klagesaker etter samfunnsområde 2007-2015. Antall

Klagesaker samfunnsområder
Tabell: Klagesaker etter samfunnsområde 2007-2014. Antall
Samfunnsområde200720082009201020112012201320142015Total
Arbeidsliv

106

99

116

129

88

88

95

127

95

943

Varer og tjenester

7

16

134

105

115

39

38

30

40

524

Offentlig forvaltning

17

32

23

29

17

22

24

18

13

195

Utdanning

6

9

14

26

14

15

9

14

13

120

Bolig

2

3

11

10

7

8

5

8

5

59

Politi, rettsvesen mv.

5

8

11

10

3

0

6

6

4

53

Annet

5

4

8

9

3

4

13

11

11

68

Total

148

171

317

318

247

176

190

214

181

1 962

Litt om klagesakene

De tre største kategoriene av klagesaker er saker som gjelder diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (37 prosent), kjønn (27 prosent) og etnisitet (22 prosent).

De aller fleste av sakene vi får om nedsatt funksjonsevne gjelder samfunnsområdet varer og tjenester. Av disse igjen gjelder de fleste manglende universell utforming.

Mest diskriminering i arbeidslivet

Arbeidsliv er det området LDO mottar aller fleste klagesaker på. Nesten halvparten (48 prosent) av klagesakene ombudet har mottatt i perioden 2007-2015 gjelder forhold i arbeidslivet.

Økt fokus på veiledning

I 2015 registrerte vi 181 klagesaker. Dette er en nedgang fra 2014, da vi registrerte 207 klagesaker. Tallet på klagesaker har variert noe over tid, med et toppår 2009, da diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft.

Vi har grunn til å tro at noe av nedgangen skyldes at vi gir mer veiledning i en del av sakene, slik at de som tar kontakt, ikke har det samme behovet for å opprette en klage.